15.9 בחיפה, בוקר בסימן גאונות

יום פתוח באסכולות חיפה, שישי 15.9
בנושא “גאונות”. הכניסה ללא תשלום – בהרשמה מראש.
כל הפרטים בתמונה
אסכולות. מפגשי תרבות ודעת