12.6.18 “חיינו בידינו” על מודעות וחופש הבחירה, בהרצליה

סדרת הרצאות על המוח האנושי, בהרצליה, בבית הבריאות
תאריך פתיחה: 9.5. 7 הרצאות מעולות ב 200 ש”ח בלבד.
גם לד”ר אנאבלה שקד יש הרצאה בסידרה זו:  12.6 בשעה 19:00.
“חיינו בידינו” על מודעות וחופש הבחירה.