הצוות הטיפולי של ד"ר אנאבלה שקד

הרבה שנים אני שומעת את העצה “את צריכה לשכפל את עצמך”. מובן שלא חשבתי שאפשר לעשות דבר כזה, עד שזכיתי להדריך במשך כמה שנים קבוצה מובחרת של בוגרות התוכנית התלת שנתית של בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר, אותו הקמתי בשנת 2005.

בשנים האחרונות אני עוסקת באופן מלא בהוראה, בהדרכה ובכתיבה, ולא מקבלת מטופלים. הקמתי את הצוות על מנת לתת מענה ראוי לאנשים שזקוקים לטיפול ומתחברים לגישה שעל פיה אני עובדת, הפסיכולוגיה האינדיווידואלית שפוחתה על ידי ד”ר אלפרד אדלר וממשיכיו, ולסגנון טיפולי ישיר, מאתגר ומעשי.

המטפלות בצוות מקבלות ממני הדרכה קבוצתית ופרטנית, כך שאני נמצאת “מאחורי הקלעים” של הטיפול שלך.

מהי פסיכותרפיה?

פסיכותרפיה היא תהליך שבו, באמצעות שיחות המתקיימות בפרטיות ובסודיות, מבררים קשיים שאדם חווה בחייו, או מצוקה, אולי חוסר שביעות רצון, או אובדן כיוון ומשמעות.
מטרות הטיפול הן חיזוק תחושת הערך, המסוגלות והשליטה על חייהם של המטופלים, יצירה או שיפור של מערכות יחסים, שיפור בתפקוד ומציאת משמעות. 

בפגישה הראשונה יועלו הנושאים המביאים אותך לטיפול, ותיבדק ההתאמה ההדדית בינך למטפלת. תהיה לך אפשרות לבחון האם הגישה בה אנחנו עובדות נכונה עבורך, ובמידה שלא, ניתן לדון לגבי חלופות מתאימות.

במפגשים, תהיה לך אפשרות לשתף ולברר נושאים מרכזיים שמעסיקים אותך במסגרת בטוחה, מעודדת ומכבדת. בעבודה משותפת עם המטפלת יוגדרו מטרות הטיפול, ויתגלו התמות והדפוסים החוזרים שמאחורי התשובה האופיינית לך לאתגרי החיים. פיתוח המודעות לדפוסים מעכבים וקבלת אחריות על חייך יאפשרו לך לבחור גישה ודרך פעולה לקראת יצירת מציאות רצויה בכל מעגלי החיים.

מהי הפסיכותרפיה האדלריאנית?

אלפרד אדלר (1870-1937) פיתח את הפסיכולוגיה האינדיווידואלית, הפסיכולוגיה של האדם השלם, ההוליסטי. זו גישה פסיכולוגית חיובית, הומניסטית, קוגניטיבית וחברתית.

אדלר האמין שלאדם יש כוח יצירתי וחופש בחירה, ומתוך כך הוא אחראי על האופן בו הוא יוצר את עצמו ואת מערכות היחסים בחייו. השקפה זו ממקמת את אדלר במרכז הגישה הסובייקטיבית בפסיכולוגיה , גישה אשר מתמקדת בגורמים הפנימיים של התנהגות האדם: ערכים, אמונות, עמדות, מטרות, אינטרסים, משמעות אישית, תפיסת מציאות ושאיפה להגשמה עצמית.

הפסיכולוגיה האינדיווידואלית יצרה שיטת טיפול ייחודית, קיצרת מועד וממוקדת. שיטת הטיפול מאפשרת למטופל לפתח מודעות להשקפת עולמו ולתפיסותיו, לבחון את מטרותיו בחיים ולתרגל את התובנות שלו כך שיהפכו לפעולות יזומות, המניבות תוצאות משמעותיות בחייו.

רעיון בסיסי בתפיסת העולם האדלריאנית הוא שהאדם נימצא בתנועה מתמדת לאורך חייו. בילדות, הילד מציב לעצמו מטרות מיידיות (לא מודעות) אשר עוזרות לו להתגבר על רגשי נחיתות, לקראת השגת תחושה של מסוגלות ושליטה. מאוחר יותר, מפתח האדם מטרות ארוכות טווח לקראת השלמה, הגשמה עצמית או מצוינות. מטרות אלה מאחדות את האישיות, כך שניתן להבין כל מחשבה, רגש ופעולה כחלק מהמטרה שהאדם הציב לעצמו.

מטפלים אדלריאניים מנסים להבין את האדם באופן הוליסטי: כיצד האדם השלם נע בחייו, לקראת השגת תחושה של שייכות, משמעות וערךהדרך הייחודית, על פי אדלר, בה מתנהל האדם בשדה החברתי, המשפחתי וזוגי ובעולם העבודה משקפת את אישיותו, את  סגנון החיים  שלו. הבנת סגנון החיים של הפרט מהווה את הבסיס לטיפול האדלריאני.

על פי אדלר, שוויון ערך, כבוד הדדי, אמונה בעצמי ובזולת, תרומה ומועילות,  עידוד, התמקדות בחיובי ושיתוף פעולה, הינם עקרונות שהגשמתם ויישומם מאפשרים, בטווח הארוך, להרגיש שביעות רצון בשלושה מעגלי החיים: עבודה, משפחה וחברה.