ספרים שעושים הבדל

לקפוץ למים שזכה לככב ברשימת רבי המכר בשנת 2019 הוא המשך ישיר לעבודת הדוקטורט שלי
שעסק בשאלה מדוע אנשים אינם חיים את מלוא הפוטנציאל שלהם.
קראמבל הוא ספר ילדים שנולד בעקבות החוויה של טל אמוילס עם ספרי לקפוץ למים.
לומדים זוגיות של זיוית אברמסון מציג עקרונות ודוגמאות לכל מצב זוגי אפשרי.