הקדמה

ההרצאות של אנאבלה שקד:

שילוב של מידע משמעותי,
כלים מעשיים והרבה הומור.

מתי צחקת לאחרונה על הדברים הרציניים באמת?

בעמוד זה תמצאו את הרציונאל להרצאותיה של אנאבלה שקד ואת קטגוריות ההרצאות. ההרצאות מבוססות על גישת הפסיכולוגיה האינדיווידואלית: הפסיכולוגית החיובית, הומניסטית, חברתית של דר’ אלפרד אדלר.

מטרת ההרצאות הינה להרחיב את התפישה ואת הפרשנות שלנו לגבי היבטים שונים בחיינו. הרחבת מסגרת החשיבה עשויה להוליד אפשרויות חדשות לשיפור איכות החיים שלנו.

כל הרצאה עוסקת בהיבט מרכזי בחיינו: יחסים, משפחה, עבודה, ניהול עצמי, אפקטיביות, התמודדות עם לחץ ושחיקה, מציאת איזון, מציאת משמעות ועוד.

הרצאותיה של אנאבלה הן חוויה המשלבת למידה משמעותית והנאה גדולה.